Zaměstnanci

Ředitel: MgA. Libor Doležal

Statutární zástupce: Mgr. Věra Bartošová

 

1. stupeň:

l. A  Mgr. Lenka Švarcová Malcová

l. B  Mgr. Lenka Brožová

ll. A  Mgr. Monika Matoušková

ll. B  Mgr. Michaela Vrabcová 

lll. A  Mgr. Ivana Lustyková Dočekalová

lll. B  Mgr. Jitka Brychová

lll. C  Mgr. Jaromíra Rudolfová

lV. A  Mgr. Helena Kaluhová

lV. B  Mgr. Blanka Černá 

V. A  Mgr. Ilona Dvořáková

V. B  Mgr. Hana Kroupová

V. C  Mgr. Eva Ernestová

 

netřídní učitelé:

Bc. Šárka Holasová

 

2. stupeň:

Vl. A  Ing. Nikola Svatušková

Vl. B  Mgr. Luboš Brodský

Vl. C  Ing. Dana Stehlíková

Vll. A  Berta Šeflová

Vll. B  Mgr. Zuzana Bešíková

Vlll. A  Ing. Jitka Holasová 

Vlll. B  Bc. Jana Navrátilová 

Vlll. C  Mgr. Václav Čech

lX. A  Mgr. Michaela Korbelová

lX. B  Mgr. Lucie Hunčovská 

 

netřídní učitelé:

Mgr. Jaroslava Mařanová

Lenka Folbrechtová

Bc. Jan Toman

Mgr. Vojtěch Dvořák

 

Asistenti pedagoga:

Bc. Martina Cimrmanová

Jana Marešová

Michaela Pilařová

Iveta Poštolková

Dana Švejdarová

Jana Tůmová Šípová

Bc. Markéta Tesaříková

Jana Šimáčková

Iva Svárovská

Ing. Marta Šenkýřová

 

Školní družina: 

Marcela Vávrová

Lenka Drahoňovská

Bc. Markéta Tesaříková

Pavla Pelechová

  

Sekretariát – Veronika Grünwaldová

Školní jídelna – Radka Žďánská

Školník – Valentin Bryknar

Účetní PO - Hedvika Ďoubková