Základní údaje

Základní škola Bakov nad Jizerou, okres Mladá Boleslav
příspěvková organizace vedená u Městského soudu v Praze spisová značka Pr 799
IČ: 709 94 994
Palackého 278,
29401 Bakov nad Jizerou

Statutární orgán - ředitel:
MgA. LIBOR DOLEŽAL

 

Příspěvková organizace Základní škola Bakov nad Jizerou byla zřízena Městem Bakov nad Jizerou dnem 18. 10. 2002 s účinností od 1. 1. 2003, podle ustanovení § 35 odst. 2, § 84 odst. 2, pís. e) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a na základě usnesení Zastupitelstva města Bakov nad Jizerou č. 17 ze dne 17. 10. 2002.

Bakovská základní škola se sestává z prvního a druhého stupně. Součástí školy je školní jídelna a školní družina. Funguje zde řada sportovních a zájmových kroužků.

Příspěvková organizace je zřízena za účelem poskytování základního vzdělání. Příspěvková organizace zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie a poskytuje mravní, estetickou, pracovní, zdravotní , tělesnou výchovu a ekologickou výchovu žáků. Připravuje žáky pro další studium a praxi.

Přílohy

Galerie