Historie

Už od roku 1894 usilovala místní školní rada pod předsednictvím Augustina Fibigera o vybudování nové školy. Malé Bělá a další obce se snažily vystavět novou školu na Malé Bělé. C. k. Zemská školní rada jejich požadavek zamítla a vydala nařízení ke stavbě nové školy v Bakově. Dne 10. května 1905 školní rada rozhodla, že stavbu nové školy svěří zdejšímu staviteli Václavu Kynzlovi, který obratem předložil plány a rozpočet na necelých 100 000 K. A stavba mohla začít. Zhruba za měsíc, 28. června 1905, byl vysvěcen základní kámen. Tato událost byla spojena s malou slavností. Stavba rychle pokračovala a v srpnu 1906 byla již dokončena. V nově postavené novorenesanční škole byla umístěna obecná škola chlapecká, dívčí obecná škola zůstala na náměstí.

Historická fotografie budovy školyPrvní třída měšt’anské školy v Bakově byla umístěna do Huňátovny na náměstí. Pravidelné vyučování v ní začalo 3. října 1906. Kvůli problémům se školními prostorami se v lednu 1907 bakovská školní rada rozhodla přistavět ke stávající obecné škole chlapecké nové křídlo budovy – školu měšt’anskou. Stavitel základní budovy, Václav Kynzl, odevzdal v listopadu 1907 celou přístavbu k jejímu užívání. 

Měšt’anka působila pod jménem obecná škola chlapecká do roku 1948, poté byla přejmenována na střední školu chlapeckou a po školské reformě v roce 1953 na vyšší třídy osmiletky. V roce 1952 se konala rekonstrukce omítky, původní omítka byla nahrazena tehdy módním a praktickým břízolitem. V letech 1959 – 1960 probíhala výstavba jedenáctitřídní pavilonové školy, od pololetí 1961 se v ní učilo. Zásluhu na výstavbě pavilonu má tehdejší ředitel osmileté školy Josef Černý. Na počátku školního roku 2000/01 byl v prostoru školní zahrady otevřen pavilon, v němž je umístěna moderní vývařovna se školní jídelnou. Tento rok se žáci základní školy dočkali úplně nového hřiště za budovou 2. stupně. Jeho slavnostní otevření se konalo 3. května tohoto roku.