Granty a dotace

Projekt SNAŽÍME SE VÍC 

Projekt „Snažíme se o víc“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015688 je realizován v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání za podpory ESF a státního rozpočtu ČR v celkové výši 1 384 338,- Kč.

Doba realizace projektu 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Logo ZŠ Bakov nad Jizerou