Výlet do Drážďan

07. 06. 2022

Žáci devátých tříd ve středu 11. 5. zavítali do německého města Drážďany, aby se mimo jiné zdokonalili v německém jazyce. Navštívili mnoho památek, které byly bombardovány a znovu obnoveny po 2. světové válce. Po všech památkách třídy provedla paní učitelka Bešíková. Navštívili jsem například barokní stavbu Zwinger, či kostel Frauenkirche. Oblibě se těšil i Theaterplatz se stánky s občerstvením a kupodivu se zde nacházel i stánek s vánočními ozdobami.
Za celý den měly třídy dvakrát rozchod, během kterého si pomocí svých znalostí zvládli obstarat jídlo a zmrzlinu, aby měli sílu na další památky. Nakonec mnozí využili příležitosti a navštívili Primark.
Cesta do Drážďan byla náročnější kvůli husté dopravě v Děčíně, ale cesta zpátky byla lepší. Počasí vyšlo krásně, jen byl celý výlet moc krátký, na tom jsme se všichni shodli. 

Maria Stejskalová, Tereza Váňová