Škola má vlastní učebnici

22. 06. 2022

Anglický učební slovník

Pro podporu a zvýšení kvality výuky anglického jazyka vydala naše škola vlastní učebnici Learner's Dictionary - Anglický učební slovník. Učebnice vznikala v průběhu celého školního roku a spolupracovali na ní žáci sedmých tříd s pedagogy školy v čele s Mgr. Vojtěchem Dvořákem. Učebnice snese nejpřísnější hodnocení jak z pohledu obsahu, tak i grafického zpracování. Žákům a všem, kteří se podíleli na vzniku slovníku, patří za tento mimořádný počin velké poděkování. Každému z autorů byl předán osobní výtisk k využití. Oficiální představení učebnice veřejnosti proběhne v průběhu Dne otevřených dveří v sobotu 3. 9. 2022, v rámci slavnostního otevření nových zrekonstruovaných prostor školy. Publikace bude následně zařazena do fondu učebnic školy a bude sloužit všem žákům napříč ročníky. Přejme si, aby mezi námi tento skvělý impuls rezonoval ještě dlouhá léta.

Libor Doležal, ředitel školy