Rekonstrukce školy

15. 03. 2022

Vážení rodiče, milí žáci,
je to právě 10 měsíců od zahájení rekonstrukce naší školy. Proměna půdního prostoru a školního dvora je ohromující. Odborné učebny v podkroví a zázemí venkovní učebny s navazujícím hřištěm a relaxační zónou vytvoří podnětné prostředí pro zvyšování kvality vzdělávání. Tuto obrovskou investici pro nás bude chránit kompletní elektronický zabezpečovací systém a kamerový monitoring po celém areálu školy. Významně se zlepší materiální podmínky pro výuku a také schopnost školy garantovat žákům bezpečnost uvnitř i vně školy. Po dokončení celé rekonstrukce a kolaudaci stavby, která je plánována na květen, bude do konce školního roku probíhat zkušební provoz. Od září již budeme naplno využívat přínosu investice zřizovatele školy, kterému patří velký dík.

Libor Doležal, ředitel školy