Přespání ve volnočasovém areálu a návštěva útulku

08. 06. 2022

Dne 31. 5. 2022 jsme se sešli ve volnočasovém areálu, kde proběhla třídní olympiáda. Vylosovali jsme si dvojice a soutěžili jsme v různých disciplínách - skákání v pytli, foukání do balonků, sestřelování plechovky vodou...První tři vítězové vyhráli stolní hru pro třídu. Následně jsme opékali buřty. V půl deváté jsme šli do klubovny a připravili se na spaní.
Ráno 1. 6. jsme se vydali vlakem do útulku v Lučanech nad Nisou. Když jsme dorazili do útulku, dali nám pejsky na krátkou procházku. Kromě psů a koček zde chovají morčata, ježky a čínské miniprase. V akci Dobroden jsme jako třída přispěli peněžním darem na krmení pro zvířátka. 25.6. bude tento útulek slavit 25 let od založení a za celou dobu prošlo útulkem 5000 psů a 3000 koček. Moc se nám to líbilo a jeli bychom tam rádi znovu.
Za 6.C Natálie Jodasová