Jaro v ŠD

24. 04. 2022

Jaro pomalu, ale jistě zaklepalo i na dveře školní družiny. Začali jsme více pobývat na zahradě ŠD.

Po půl roce jsme vytáhli míče, švihadla, balóny, různá házedla, křídy a k velké radosti dětí jsme otevřeli pískoviště.

Pilně jsme se začali připravovat na svátky jara – Velikonoce a naše výtvarné a pracovní činnosti směřovaly k tomuto svátku.

Na začátku dubna se konal zápis dětí do prvních ročníků. Děti, které přišly na zápis, se seznámily s činností školní družiny prostřednictvím našeho portfolia, vystavených obrázků a dalších různých prací našich dětí. Ze zápisu si také odnesly drobné dárečky, které pro ně připravily děti ze školní družiny, paní vychovatelky a jejich budoucí paní učitelky.

Na všechny nové kamarádky a kamarády se moc těšíme.

Krásné jaro všem přejí všichni ze ŠD.