Zahájení stavebních prací

29. 12. 2021

V Základní škole Bakov nad Jizerou byly zahájeny stavební práce, které potrvají do konce února 2022.

V průběhu stavebních prací bude omezen přístup do některých částí areálu školy. Výchovně-vzdělávací proces nebude touto situací přímo dotčen, nicméně je nezbytné respektovat výstražné příkazové a zákazové značky, které vždy budou reflektovat aktuální potřeby zhotovitele stavby. Pro bezpečný pobyt ve škole je nutné důsledně dodržovat BOZP. Všichni zaměstnanci školy se budou podílet na zajištění bezpečnosti žáků při výuce.

MgA. Libor Doležal, ředitel školy