Rekonstrukce školního dvora

29. 12. 2021

Dne 1. 6. 2021 byla zahájena rekonstrukce školního dvora a podkroví školy.

Vážení rodiče, milí žáci,

dne 1. 6. 2021 bude zahájena rekonstrukce školního dvora a podkroví školy. Vzniknou čtyři odborné podkrovní učebny, důstojné zázemí pro bezpečný pobyt dětí I. stupně na čerstvém vzduchu a velkorysá dřevostavba „venkovní třída" obklopená zelení. Předáním staveniště započnou přípravné práce. Jejich součástí bude i vypracování plánu BOZP koordinátorem bezpečnosti, podle kterého budeme postupovat po celou dobu prací ve škole. Na základě úzké a včasné komunikace se zhotovitelem stavby, budeme organizovat vzdělávací proces tak, abychom minimalizovali negativní dopady rekonstrukce na jeho průběh. Celková výše proinvestovaných prostředků bude činit přibližně 35 000 000,- Kč. Na slavnostní otevření nových učeben se můžeme těšit počátkem roku 2022.

MgA. Libor Doležal, ředitel školy