Zápis o průběhu a výsledcích voleb do Školské rady

28. 07. 2021

Konání voleb dne 23. 6. 2021

Proběhly volby zástupců pedagogických pracovníků a zástupců nezletilých žáků.

Podrobnosti voleb zde.