Zahájení školního roku 2021/2022

30. 08. 2021

Pro žáky, rodiče a pedagogy

Milí žáci, vážení rodiče,
dovolte mi, abych vás, v úvodu nového školního roku, srdečně pozdravil a popřál klidný a obohacující čas, který společně prožijeme. Věřím, že školní rok nebude poznamenán negativními vnějšími vlivy a budeme se moci všichni soustředit na vzdělávací proces. Detailní informace k zahájení školního roku obdržíte v předstihu od svých třídních učitelů prostřednictvím systému BAKALÁŘ. Informace o provozu školní družiny naleznete v příloze. Naše osobní setkání, v průběhu září, bude vzájemnou příležitostí pro komunikaci a řešení výzev, které nás společně čekají. Nadále probíhá rozsáhlá rekonstrukce školy, 3 nové učebny na II. a 1 na I. stupni jsou dokončené včetně, zatím, částečného řešení bezbariérovosti školy. Děkuji zřizovateli školy za vstřícný přístup k požadavkům školy, které vyplývají z aktuálních vzdělávacích potřeb. Škola je, bez omezení, plně připravena na výuku. Prosím všechny o dodržování BOZP a respektování výstražných a informativních tabulí stavby. Přeji nám, abychom maximálně využily období školního roku 2021/2022, který právě začíná.

Libor Doležal, ředitel

Milí žáci, Vážení rodiče, Vážení pedagogové,
za zřizovatele Základní školy, Město Bakov nad Jizerou, se přidávám k pozdravu a přání pana ředitele a připojuji krátký komentář k právě probíhající rekonstrukci ZŠ.
Stavební práce jsou v plném proudu a zhotovitel, stavební firma Mironstav, s.r.o., pracuje již cca 3 měsíce s plným nasazením na objektu školy. Kromě hlavní stavební části v podkroví, včetně výstavby výtahu, prošly změnou také některé stávající učebny, sociální zařízení a schodiště. Právě na stávající učebny a sociálky byl kladen největší termínový důraz, aby tyto prostory byly do začátku školního roku hotové a připraveny k výuce. Ostatní stavební práce budou pokračovat i nadále, ale je provedena řada opatření pro bezpečné zahájení a průběh nového školního roku. I přes tato bezpečnostní opatření prosíme o obezřetnost při pohybu v okolí a uvnitř školy. Jako zázemí staveniště slouží školní dvůr při 1. stupni, kam je vstup zakázán, nicméně největší dopravní „frmol" je zejména v ranních hodinách právě na přilehlém parkovišti ke dvoru (u hasičské zbrojnice). Proto také zde prosíme o maximálně možnou eliminaci potřeby použití automobilu pro vjezd do těchto prostorů a v případě, že to bude nevyhnutelné o zkrácení doby „pobytu" na nezbytně nutnou.
V případě jakýchkoli dotazů a připomínek nás, příp. vedení školy neváhejte kontaktovat.
Děkuji za pochopení, toleranci a přeji úspěšný, kompletní a plnohodnotný školní rok 2021/2022.

Radim Šimáně, starosta města

Příloha o provozu školní družiny zde.