Jarní vazba

06. 03. 2020

Ve čtvrtek dne 5. 3. 2020 se na naší škole konalo ,,Komunitně osvětové setkání“ s názvem JARNÍ VAZBA.
Pozvaní byli rodiče, učitelé, žáci i ostatní zaměstnanci naší školy.
Lektorem tohoto setkání byla ing. Radka Picková, která se floristice věnuje profesně již celou řadu let.
Musím konstatovat, že nás nebylo opravdu moc, asi vás odradil seznam materiálu, který jste si měli s sebou přinést.

My, co jsme se úkolu nezalekly - jsme se náležitě vybavily různými přírodninami – jako jsou větvičky, ulity, mech, skořápky, květiny……
Naše tvůrčí setkání trvalo více jak dvě hodiny. Paní lektorka nás pečlivě vedla a vše srozumitelně vysvětlovala a zároveň předváděla.
Naše výsledky ohodnoťte sami, ale myslím, že se nám to fakt povedlo!
Každá z nás si odnášela domů své dva originální výrobky!