Aktiv rodičů / školská rada

ČLENOVÉ ŠKOLSKÉ RADY:

Petra Voláková - předsedkyně petravolakova@email.cz
Markéta Tesaříková
Mgr. Petr Šulc
Mgr. Luděk Švejdar
Mgr. Václav Čech

Přílohy