Září v ŠD

13. 09. 2021

Prázdniny nám utekly jako voda a je tu zase nový školní rok.

V září se dětmi zaplnily nejen školní lavice, ale také všechna naše družinová oddělení. Po prázdninách jsme se opět všichni rádi sešli a přivítali nové kamarády – prvňáčky. Společně jsme se seznámili se všemi prostorami školní družiny a se zázemím v jednotlivých odděleních. Povídali jsme si nejen o zážitcích z prázdnin, ale i o pravidlech slušného a bezpečného chování. Hezké počasí nám umožnilo co nejvíce využívat venkovní zahradu ke hrám, stavění z písku, jízdám na koloběžkách, malování křídami a k dalším dětmi oblíbeným aktivitám.

A co nás ještě letos v naší družině čeká?

Budeme sportovat, hrát si, dovádět. Čeká nás několik divadelních vystoupení, od října začínáme s celoročním projektem – DNY ZVÍŘAT a různými tématicky laděnými TÝDNY (např. týden cestování, bramborový týden, týden draků a barevného listí, atd.)

Všem dětem i rodičům přejeme hezký a úspěšný školní rok.

Vychovatelky ŠD