Den dětí v ŠD

06. 06. 2021

Krásné a konečně letní počasí nám přálo i v úterý 1.6. 2021 na Mezinárodní den dětí.

Děti ze školní družiny oslavily své odpoledne v prosluněném Volnočasovém areálu, kde pro ně paní vychovatelky a paní asistentky přichystaly různá stanoviště s netradičními disciplínami, přesmyčkami, vědomostními a pohybovými aktivitami. Úkoly děti plnily ve dvojicích a za každý splněný úkol dostaly zaslouženě razítko. Všechny zúčastněné děti se dobře bavily a za svou snahu, nadšení a úsměv na tvářích nechyběla ani sladká odměna.